Sunday, August 22, 2010

karangan laras sains

Bidang bioteknologi telah telah berkembang pesat dan banyak memberi sumbangan dalam kehidupan manusia terutamanya di negara-negara maju.
Bincangkan kepentingan bioteknologi dalam pelbagai bidang.

Tugasan ini dihantar selepas cuti panjang hari raya.

No comments:

Post a Comment